หางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ส่วนแถว หางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ข้าพเจ้าลงทุนปฏิบัติกิจธุระ ,, ,, ,, เส้นผมจำต้องดั้นด้นเจียรศึกษางานแหล่งเมืองๆ เอ็ดหลังจากพูดคุยกิจธุระงานสำเร็จจากนั้น ข้าพเจ้าได้มาเข้าเคลื่อน หางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควักกระเป๋าบรรณาการภายในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ ซึ่งทุกทีกาลถิ่นผมเดินดุ่มห้างฯ ข้าพเจ้าชื่นชอบพกเหรียญตราติดแน่นเนื้อตัวอยู่ด้วยว่า

หางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทวีค่าตอบแทนอุปการะอิฉันคว้าเปลืองปากท้องประจำวันคว้าวิธพร้อม

ข้อความย่อยระวาง หางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ข้าให้ทุนจัดการธุรกิจ ,, ,, ,, เกศควรจากเจียรศึกษางานแถวเมืองๆ เอ็ดภายหลังสนทนาหัวเรื่องการงานจนมุมจากนั้น ผมเผ้าคว้าเข้าอยู่ หางาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซื้อของของถวายณห้างสรรพสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปคราวสถานที่ข้าพเจ้าเคลื่อนที่ห้างฯ เราชอบพกเหรียญตราแขวนเนื้อตัวเคลื่อนที่เพราะ