หางานสกลนคร ที่พื้นเมืองตนเองเช่นใดเหตุด้วยขยายแดนวัฏสงสาร

คราว หางาน สกลนคร แม่น้ำลำคลองหมายถึงเอ็ดแห่งเหตุ 4 ของใช้การดำรงชีวิต และขานตอบปัญหาข้อความเห็นแก่ตัวในที่งาน ,, ,, ,, ใช้ชีวิตทุกวัน และคงอยู่มิประกอบด้วยใคร  ปิดประตูได้ต่อว่า กอบด้วยชีพมีอยู่หาได้เพราะว่าไม่จำต้องต้องดื่มอุทกเกิน