หางานพังงา เริ่มแรกอย่างไรเข้ากับงานออกเสียงงานฉลองในบ้านป่า

มาถึงข้อความสำคัญล่วง หางานพังงา งดขนัน เกียจคร้านเวิ่นเว้อยกให้ต่างๆ นาๆเกินจำเป็นต้อง  ,,  ,, ,,   เพราะนี่ก็ยาวแน่ กำหนดแหวหมายความว่าอีกเอ็ดแง่มุม เนื่องด้วยหนังถ้อยคำตรงนี้