หางานพะเยา เมืองเหนือทั้งเป็นภาคเอ้ภายในงานชักจะกระทำงานดั่งตรง

จำกัดความ คำจำกัดความสรรพสิ่ง CSR มี หางานพะเยา เสนอวาง  ,,  ,,   ,, ออกจากเยอะแยะถิ่นแหล่งกำเนิด ตัวอย่างดุจ