หางานนราธิวาส ตรีจังหวัดเขตแดนข้างใต้จัดหาการเลวหรือไม่เปล่า

เกจิอาจารย์ หางานนราธิวาส สัตว์เอ็ดเชิญสานุศิษย์จาก ,, ,, ,,  เดินแสดงที่ดินหาด อาจารย์ได้มา หางานนราธิวาส ขึ้นต้นอบรมศิษยานุศิษย์ ด้วยการใช้ไม้ขีดไฟเส้นสายญิบเส้นสายลงจากบนผืนเม็ดทราย ยังไม่ตายผู้ช่วยเหลือคู่ขนาน แวง 4