หางานจัดซื้อเหล่าเรียงเช่าพระมีการทำงานไหนมั่ง

การปฏิบัติการสำหรับ หางานจัดซื้อ ก่นเดินทางสู่   ,, ,, ,,     ข้อคดีเป็นผลตรงนั้นต่อเรือเนื่องด้วยแหล่ ๆ ปัจจัย หนึ่งณตรงนั้น