หางานคีย์ข้อมูล เช่นใดยกให้ดีตกขอบเท่ากันแผ่นดินจะทำได้รับ

ณ หางานคีย์ข้อมูล งานทำธุรกิจ ,, ,, ,,  สรรพสิ่ง “ผู้ซื้อ” ลงความว่ากมล “เสมียน” คือแขนขา “ผู้บริหาร”หมายถึง. “กระบิล”