หลินจือมิน เห็ดบริเวณจำหน่ายเรียบร้อยมุทธาข้างในเมือง บังคับเร่งด่วนเดิมสิ้น

เห็ดหลินจือ (อังกฤษ: Lingzhi) หมายความว่ายาจีน (Chinese traditional medicine) หลินจือมิน แดนใช้กักด่านมาหายาวนานกว่า 2,000 ศก