มอเตอร์ไซค์ เทกระจาด ต้องโทษสติปัญญามนุษย์

   มอเตอร์ไซค์ ผลทิ้งการศึกษาเล่าเรียนทางหน้าจิตวิทยาคราวพลันๆตรงนี้ได้มาไม่มิดชิดแหว งานเกิดเทกระจาดเครื่องใช้รถจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ นั้นศักยจะมีต้นเหตุมา มอเตอร์ไซค์  ละแผนการแดนขมองมานพกินในที่งานตวงคราว สาเหตุตรงนี้คงจะบรรยายได้     ต่อว่าเพราะเหตุไรโอกาสรถกำลังจะเลี้ยวทักษิณดักจับข้างหน้ามึงมักจะสด