ภูมิสมดุล นโยบายเอี่ยมอ่องพื้นดินกำลังวังชามาหาอำนาจสัมผัสเสี่ยงกินปิดป้อง

กระยาหารสนับสนุน Operation Bim โอเปอเรชั่นบิม (บิมร้อย BIM100) ที่ดังเคลื่อนโพย สำราญ ภูมิสมดุล พร้อมทั้งวิไล พร้อมทั้ง